ORGANIZATOR

 

Ogólnopolski Festiwal Miłośników Fantastyki Bachanalia Fantastyczne w Zielonej Górze organizuje Zielonogórski Klub Fantastyki “Ad Astra” lub w skrócie ZKF Ad Astra.

Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra”

Ul. Fabryczna 13B

65-410 Zielona Góra

NIP 973-06-79-285

REGON 971286390

Zielonogórski Klub Fantastyki AD ASTRA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 13b, wpisany pod numerem 0000170986 do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.