Gość23

dr Mateusz Wiśniewicz

W roku 2018 uzyskał stopień doktora Astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego z dziedziny astrofizyki. Podczas swojej pracy naukowej odbył staże w takich jednostkach jak Obserwatorium Paryskie w Meudon oraz Centrum Astronomiczne Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor wielu prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Doświadczony dydaktyk, który przeprowadził wiele różnych kursów pracując dla Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Obecnie od wielu lat programista Full-Stack odpowiadający w Codelab za projekty obszarów InsurTech. Jako naukowiec i analityk danych (data scientist) jest autorem wielu badań dot. analizy złożonych serii danych z satelitów rentgenowskich. Zajmował się także modelowaniem numerycznym procesów zachodzących w dyskach akrecyjnych w obecności silnego pola grawitacyjnego w ujęciu pełnej ogólnej teorii względności. Jest laureatem grantu badawczego Preludium wspieranego przez Narodowe Centrum Nauki.

Możliwość komentowania dr Mateusz Wiśniewicz została wyłączona