Ewa Borowska

Ewa Borowska

Ewa Borowska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła oceanografię a
obecnie doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego w Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
Jej kierunki badawcze obejmują astrobiologię, geomikrobiologię, oceanografię oraz medycynę
regeneracyjną. Bada obszary wulkaniczne, jaskinie lawowe i żyjące tam ekstremofile,
tworzenie biofilmu oraz nieinwazyjne badania nad identyfikacją abiotycznych źródeł związków
organicznych przez mikroorganizmy osadzające się w skałach. Zajmuję się wczesną
fotosyntezą, adaptacjami drobnoustrojów do różnych czynników, interakcjami między
organizmami w ekstremalnych środowiskach oraz wtórnymi metabolitami ekstremofili.
Ponadto projektuje eksperymenty bazując na analogach ziemskich, tak aby odzwierciedlały
przeszłe i obecne warunki na planetach Mars i Wenus.
Współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie.
Jest częścią grupy badawczej Venus Life Finder Mission Concept Study kierowanej przez
profesor Sarę Seager w Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Extended Science and
Engineering Team, w której prowadzi ekspertyzy dotyczące organizmów ekstremofilnych oraz
geomikrobiologii, związane z przyszłą, prywatną misją na Wenus. Ewa współpracuje także z
NASA Ames Research Center i NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) w celu opracowania
technologii do wykrywania śladowych ilości związków organicznych tzw. biosygnatur. Ponadto
jest członkiem stowarzyszenia Innspace oraz Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.
W marcu 2021 roku Ewa otrzymała stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, dzięki któremu
odbyła staż w NASA Ames Research Center, realizując grant jej pomysłu dotyczący
mikroorganizmów, w szczególności mikroglonów z terenów wulkanicznych i ich
przemieszczania się w aerozolach w atmosferze. Ponadto w październiku ubiegłego roku, wraz
z zespołem naukowczyń z Polski założyła pierwszy, innowacyjny startup Extremo
Technologies, który obecnie jako jedyny na polskim rynku skupia swoje badania na sektorze
kosmicznym i ochronie planety. Uważa, że badania nad organizmami ekstremofilnymi pozwolą
odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących życia na innych planetach układu słonecznego oraz
poza nim, oraz na walkę z różnymi chorobami, w tym nowotworowymi.