Anna Zborowska

Anna Zborowska

Anna Zborowska: Jestem laureatką licznych konkursów literackich na opowiadanie, m.in. Nagrody Głównej w Konkursie „Krajobrazy Słowa 2020”, Prozatorów Zachodniopomorskich oraz sześciokrotnie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lipa” pod przewodnictwem Tomasza Jastruna. 30 września 2022 roku będę prowadziła warsztaty literackie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.